برگزاری سمینار و کارگاه های آموزشی
فروش حرفه ای را با ما تجربه کنید
کلیک کنید

دانلود رایگان کتاب الکترونیکی « جادوی ارایه موفق در فروش»

آخرین

وحدت رستمی

من کیستم؟

 

وحدت رستمی هستم مدیر وبسایت «بیشتر از یک فروش»

مشاور و مدرس بیمه،مدرس مهارت های مذاکره و فروش.

اینجا در سایت «بیشتر از یک فروش»، در کنار هم هستیم تابه کمک هم بتونیم بیش تر از یک ارتباط و فروش رو با هم تجربه کنیم.

×
×

سبد خرید